ແຈ້ງການປິດສະຖານທູດ 15 ສິງຫາ 2019 Print E-mail
Written by Ambassade Lao   
Tuesday, 13 August 2019 20:40

ແຈ້ງການປິດສະຖານທູດ ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2019

Ambassade du Laos sera fermée le 15 août 2019