ແຈ້ງການປິດສະຖານທູດ 22 ກໍລະກົດ 2019 Print E-mail
Written by Ambassade Lao   
Friday, 19 July 2019 01:45

ແຈ້ງປິດສະຖານທູດ ວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2019

Ambassade du Laos sera fermé le 22 juillet 2019