ແຈ້ງການປິດສະຖານທູດ 10 ມິຖຸນາ 2019 Print E-mail
Written by Ambassade Lao   
Thursday, 06 June 2019 23:01

ສະຖານທູດປິດທຳການວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2019

Ambassade du Laos sera fermé du 10 juin 2019