ແຈ້ງການປິດສະຖານທູດ 11 ມີນາ 2019 Print E-mail
Written by Ambassade Lao   
Wednesday, 06 March 2019 22:15

ແຈ້ງປິດສະຖານທູດວັນທີ 11 ມີນາ 2019

Ambassade du Laos sera fermé du 11 mars 2019