Inviter à participer à fête de Kathine ແຈ້ງຂ່າວບຸນກະຖິນ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Print E-mail
Written by Ambassade Lao   
Wednesday, 22 August 2018 03:22

ແຈ້ງຂ່າວບຸນ ທອດຖວາຍຜ້າມະຫາກະຖິນສະມະນະສັນສາມັກຄີ ຈາກປະເທດຝຣັ່ງ-ແບນຊິກ ແລະ ບຸນທາດຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2018 ໂດຍການຮ່ວມເປັນເຈົ້າສັດທາ: ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ, ສຳພັນຄົນລາວ ທີ່ປະເທດຝຣ່ັງ, ຄະນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ທີ່ປະເທດຝຣ່ັງ, ຮ່ວມສັດທາກັບຄະນະສົງເຖລະວາດລາວ ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ - ບຸນກະຖິນ ວັນທີ 16-17-18 ພະຈິກ 2018 ທີ່ວັດທາດຫຼວງເໜືອ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ບຸນທາດຫຼວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 22 ພະຈິກ 2018 ລາຍລະອຽດເພີ້ມຕື່ມ ໂທ: +33 1 45 53 02 98 ຫຼື +33 7 89 37 47 22, +33 7 83 48 9082, ສຳລັບຢູ່ລາວ +85620 77500242

IMG 1535

Last Updated on Thursday, 08 November 2018 22:34