ແຈ້ງການປິດສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ປາຣີ ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ເນື່ອງໃນວັນພັກທາງການຝຣັ່ງ Print E-mail
Written by Ambassade Lao   
Thursday, 28 October 2021 20:22

L'Ambassade de République démocratique populaire lao en France sera fermé le 1 novembre 2021, un jour férié de la France