ແຈ້ງການປິດສະຖານທູດ 25 ທັນວາ 2018 ແລະ 1 ມັງກອນ 2019 Print E-mail
Written by Ambassade Lao   
Wednesday, 19 December 2018 22:18

Ambassade du Laos sera fermé le 25 décembre 2018 et 1 janvier 2019