ແຈ້ງການປິດສະຖານທູດ 3 ທັນວາ 2018 Print E-mail
Written by Ambassade Lao   
Thursday, 29 November 2018 22:34

ແຈ້ງປິດສະຖານທູດວັນທີ 3 ທັນວາ 2018

Ambassade du Laos sera fermé le 3 décembre 2018