ແຈ້ງການປິດສະຖານທູດ ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2018 Print E-mail
Written by Ambassade Lao   
Thursday, 08 November 2018 22:37

ແຈ້ງປິດສະຖານທູດວັນຈັນ ທີ 12 ພະຈິກ 2018

Ambassade du Laos sera fermé le lundi 12 novembre 2018