ແຈ້ງປິດສະຖານທູດ ລາວ ທີ່ ປາຣີ ໃນວັນທີ 8 ມີນາ 2023 Print E-mail
Written by Ambassade Lao   
Sunday, 05 March 2023 22:09

La fermeture de l'Ambassade de la RDP Lao 

ພວກເຮົາຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ ຊາບວ່າ ໃນວັນທີ 8 ມີນາ 2023 ສະຖານທູດລາວ ທີ່ ປາຣີ ຈະພັກການເຮັດວຽກ ເນື່ອງຈາກເປັນວັນພັກທາງລັດຖະການຂອງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 8 ມີນາ.

Nous vous informons que l’Ambassade de la RDP Lao sera fermée du 08 mars 2023 à l’occasion du jour férié de la RDP Lao (La Fête de la Journée Internationale des Femmes).

Last Updated on Sunday, 05 March 2023 22:09